Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej
6 mins read

Dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej

Na instalowanie paneli fotowoltaicznych decyduje się coraz więcej inwestorów, kierując się nie tylko trendem, ale i zdrowym rozsądkiem. Ceny energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie, dlatego skierowanie zainteresowania w stronę ekologicznych i odnawialnych źródeł, jest całkiem naturalną tendencją. Niestety, fotowoltaika sama w sobie jest wciąż dość drogim rozwiązaniem, dlatego często bez udziału wsparcia po stronie państwa lub gminy, jej montaż w ogóle nie byłby możliwy. Gdzie można się ubiegać o częściową refundację?

 

Program „Czyste powietrze”

 

Opcją ogólnopolską jest uruchomiony w 2018 roku program wsparcia pod nazwą „Czyste powietrze”. Dotyczy on przede wszystkim dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania na sprawniejsze i bardziej ekologiczne, a także pokrycia części kosztów w procesie termomodernizacji budynku. Skierowany jest on do właścicieli budynków jednorodzinnych, których w Polsce mamy bez liku. Wciąż spory odsetek z nich nie przeszedł remontów od momentu budowy, czyli najczęściej okresu od lat sześćdziesiątych, do dziewięćdziesiątych. Obecne w tamtym czasie technologie nie pozwalały na skuteczne docieplenie ścian i stropów, a o nowinkach takich jak fotowoltaika dla potrzeb domowych nie było mowy.

 

Oprócz klasycznych prac budowlanych i hydraulicznych związanych z systemem ogrzewania nieruchomości, program przewiduje możliwość dofinansowania dla ogniw fotowoltaicznych do kwoty nieprzekraczającej 10 000 zł. Wysokość dopłaty jest obliczana na podstawie sumarycznych zarobków wszystkich mieszkańców budynku, przy pomocny zeznania rocznego PIT za poprzedni rok. Pozostałą kwotę można rozłożyć na raty z bardzo niskim oprocentowaniem, nawet na 15 lat. Ponadto można ubiegać się o czas karencji do momentu, gdy całość inwestycji zostanie ukończona. Poszczególne składniki remontu warto ze sobą łączyć, instalując jednocześnie panele, nowe okna i drzwi, ocieplając ściany i dach oraz wymieniając kocioł centralnego ogrzewania. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla całego przedsięwzięcia to 7 000 zł, nie mogą one jednak przekroczyć 53 000 zł. Warto zauważyć, że z programu mogą korzystać nie tylko właściciele już istniejących nieruchomości, ale także i tych, które dopiero co uzyskały pozwolenie na budowę. Program potrwa do 2029 roku, więc jest jeszcze sporo czasu na uzyskanie zarówno dotacji, jak i przygotowanie odpowiednich dokumentów. Inwestycję można zgłosić nawet w trakcie jej trwania, ale zastrzeżeniem, że nie może ona być już zakończona.

 

Polecamy:

Ważna ustawa – OZE

 

Każdy posiadacz fotowoltaiki powinien być świadom, że nadwyżka produkowanej energii jest odprowadzona do sieci, lecz nie sprzedawana. Oznacza to, że wszystkie mikroinstalacje (do 40 kW) nie spełniają funkcji zarobkowych, a jedynie produkują prąd możliwy do wykorzystania we własnym zakresie.  Początkowy kształt rozmów nad ustawą wprowadzał nieco inne założenia, lecz finalnie zostały one zmienione na korzyść przemysłu energetycznego. I tak, dla instalacji nie większej niż 10 kW stosunek ceny zakupu jednej kilowatogodziny wynosi 1:0,8, a w przypadku mocy nie większej niż 40 kW – 1:0,7. Oznacza to, że wartość 1 kWh stanowi w pierwszym przypadku 80% kwoty, jaką należałoby przeznaczyć na jej nabycie, korzystając ze standardowego przyłącza. Gwarancja takiego systemu po stronie zakładów jest wymagana ustawowo i wynosi 15 lat od dnia podpisania. Jak później będzie wyglądał system rozliczenia? Trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie sytuacja rynkowa wymusi na operatorach elektrowni przyjęcie korzystniejszego przelicznika dla prosumentów. Dlatego inwestowanie w fotowoltaikę już teraz to sprawa mocno przyszłościowa, która powinna się w szybkim tempie zwrócić.

 

Programy lokalne

 

Oprócz nowego, ogólnopolskiego systemu dotacji „Czyste powietrze”, http://www.gmstarbud.pl/o_firmie/ działa także kilka innych narzędzi dotacyjnych, oferowanych najczęściej przez władze lokalne. Przykładowo, urządzenia OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) są dotowane w m.st. Warszawie do 40% kosztów rzeczywistych. W przypadku ogniw maksymalna suma dopłaty nie może przekroczyć 15 000 zł, co w niektórych przypadkach (np. przy wyższych zarobkach w gospodarstwie) może okazać się bardziej intratne, niż korzystanie z programu „Czyste powietrze”.

 

Także mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z osobnej formy wsparcia. W tym przypadku polega ona na udzieleniu pożyczki na preferencyjnych warunkach, do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowo umożeniu może podlegać aż 20% całości, a okres kredytowania wynosi od 5 do maksymalnie 10 lat, w zależności od wielkości inwestycji. Oprocentowanie nie jest wysokie i oscyluje wokół 2,5% rocznie. Warto się pospieszyć, ponieważ oferta dla tego województwa jest ważna tylko do 2020 roku.

Godnym odnotowania jest fakt, że profesjonalne firmy zajmujące się fotowoltaiką same doradzają, z której drogi najlepiej skorzystać. Ich wiedza zazwyczaj nie kończy się tylko na poinformowaniu inwestora o dostępnych formach finansowania, ale także opiera się na pomocy przy wypełnieniu druków i przekazaniu dokumentów do właściwego urzędu.