Pracownicy z Ukrainy
6 mins read

Pracownicy z Ukrainy

Z roku na rok do Polski przybywa coraz więcej imigrantów a przeszło 60% z nich pochodzi z Ukrainy. Znajdują się wśród nich przedstawiciele wielu różnych zawodów, ale także studenci. Ponad 30% pracodawców ma problem ze znalezieniem właściwego kandydata na dane stanowisko pracy. Aby rozwiązać problemy kadrowe i utrzymać konkurencyjność należy poszukać chętnych do pracy obywateli Ukrainy, bo aż 75% rozważa pozostanie w Polsce na stałe, ze względu na korzystne dla nich warunki finansowe.

Zatrudniając cudzoziemca nie należy obawiać się o problemy z porozumiewaniem się po polsku, ponieważ tylko 1% zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy ma właśnie ten problem. Można powiedzieć, że każdy pracownik zza wschodniej granicy doskonale odnajdują się na Polskim rynku pracy, co sprawia perspektywy długotrwałej i owocnej pracy. Pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/ od paru lat są bardzo często zatrudniani w Polsce, dzięki temu, że cieszą się oni opinią pracowitych, uczciwych i lojalnych pracowników, którzy z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki i zlecone zadania.

Jak zatrudnić Ukraińca w Polsce?

Pracownicy z Ukrainy
Pracownicy z Ukrainy

Dla większości ludzi w Polsce zatrudnienie osoby pochodzącej z Ukrainy nie stanowi problemu ze względu na zbliżony język do naszego i zbliżoną kulturę. Ukraińcy często również chcą uczyć się języka polskiego, co jeszcze bardziej pomaga w ich zatrudnieniu. Dlatego właśnie nie ma co się dziwić, że zatrudnianych jest coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy. Ukraińcy mogą być legalnie zatrudniani w Polsce a wtedy obowiązuje tak zwana procedura uproszczona. Dla pracodawcy oznacza to zmniejszoną liczbę formalności, które musi dopełnić zanim pracownik wejdzie w szeregi jego firmy.

W pierwszej kolejności pracodawca powinien sprawdzić, którzy pracownicy z Ukrainy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, aby pracować właśnie w tej firmie. Następnie musi złożyć zaświadczenie o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi przez PUP lub za pośrednictwem internetu. W oświadczeniu tym należy zamieścić dane firmy i pracownika, okres zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, zawód i miejsce, gdzie cudzoziemiec będzie wykonywać swoją pracę. Do tego wszystkiego osoba, która chce zatrudnić osobę pochodzącą z Ukrainy musi dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty, oświadczenie o niekaralności, oraz inne wymagane dokumenty. W przeciągu około 7 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia PUP wpisze je do rejestru.

Ewentualnie przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które w uzasadnionych okolicznościach może skutkować odmową wpisu. Wiele firm poważnie rozważa lub nawet już zatrudnia ludzi pochodzących zza wschodniej granicy, ze względu na atrakcje warunki finansowe. Pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/  są uznawani za ludzi godnych zaufania i pracowitych, którzy są skłonni do podejmowania się takiej na stanowisku, której brakuje chętnych wśród. Oczekiwania finansowe cudzoziemców są o wiele niższe niż ludzi z naszego kraju, co wynika z pensji wypłacanych na ich ojczyźnie. Mimo wszystko niektórym firmom trudno jest znaleźć pracownika o wymaganych i odpowiednich kwalifikacjach. Niestety nie każda firma ma na tyle dużo wolnego czasu, aby samodzielnie przeprowadzić proces czasochłonnej rekrutacji, oraz uzupełnienia wszystkich formalności wynikających z zatrudnienia osoby pochodzącej z Ukrainy swojej firmie.

Pracownicy z Ukrainy z roku na rok, stają się coraz istotniejszym ogniwem w budowaniu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. OTTO Work Force Polska zatrudnia pracowników z Ukrainy od 2013 r. Jako pierwsza firma w Polsce regularnie prowadzi badania opinii

pracowników z Ukrainy. Według raportu 94% pracowników z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce, w szczególności z wynagrodzenia. Zadowolenie z pracy w naszym kraju ze strony cudzoziemców z roku na rok coraz bardziej rośnie. Kilka razy wyższe w Polsce niż na Ukrainie pensje są także głównym powodem, dla którego Ukraińcy decydują się na emigrację do Polski. Początkowo pracownicy z Ukrainy byli zatrudniani przede wszystkim w małych i średnich firmach głównie do prac sezonowych w sadach, na polach, w przetwórniach. Obecnie jednak wiele międzynarodowych korporacji jest zainteresowanymi współpracą z cudzoziemcami, które dbają o dobre relacje ze współpracownikami i miłą atmosferę w miejscu pracy.

Bardzo często pracownicy z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/ zatrudnieni w Polsce pracują więcej godzin od Polaków, a dotyczy to przede wszystkim osób wykonujących prace proste w branży budowlanej lub produkcyjnej. Jednak mimo to nie można mówić o wyzysku, ponieważ Ukraińcy decydujący się pracować w Polsce chcą pracować jak najwięcej, aby jak najwięcej zarobić podczas pobytu w Polsce, bo prawdopodobnie to jedyna taka okazja. Przyjeżdżają najczęściej w celach zarobkowych, bez rodzin i bliskich, dlatego nic dziwnego, że wolą oddać się pracy. Jednym z najbardziej szkodliwych mitów o pracy Ukraińców w Polsce, jest przekonanie, że imigranci odbierają miejsca pracy Polakom. Wiele osób myśli, że pracodawcy wybierają pracowników z Ukrainy, bo są tańsi od obywateli naszego kraju. Głównym powodem tego, że pracownicy z Ukrainy są częściej zatrudniani przez pracodawców jest to, że chcą oni pracować w zawodach niechętnie wybieranych przez Polaków.