Dotacje unijne jak pozyskać środki dla firmy
6 mins read

Dotacje unijne jak pozyskać środki dla firmy

W Polsce każdego roku zauważa się tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zakładanie nowych działalności gospodarczych. Wpływ na występowanie takiego zjawiska ma wiele powodów, ale w szczególności można do nich zaliczyć to, że będąc właścicielem firmy można uzyskiwać znacząco większe przychody, niż byśmy je uzyskiwali pracując na etacie u innego przedsiębiorcy. Jak wskazują statystyki coraz więcej osób z grupy 25-35 lat decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć temat związany przede wszystkim z dotacjami unijnymi na pozyskiwanie środków dla firmy. Mamy nadzieję, że informacje przez nas przedstawione okażą się bardzo przydatne. Zapraszamy!

Dlaczego warto korzystać z pożyczek dla przedsiębiorców?

Pożyczki dla przedsiębiorców niosą za sobą wiele wymiernych korzyści. W chwili obecnej do jednej z najpopularniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców należy zaliczyć przede wszystkim Pożyczkę na start. Jest to pożyczka unijna dla firm na start, która kierowana jest w szczególności dla osób, które zdążyły już ukończyć 30. rok życia. Aczkolwiek rozmyślając na temat wzięcia tego wsparcia finansowego trzeba pamiętać, iż nie jest ono przeznaczone dla tych osób, które specjalizują się w sektorze rybołówstwa, sektorze węglowym, sektorze rolnictwa, sektorze wytwarzania energii, ale również sektorze transportu. Mikro pożyczka unijna, która jest formą pomocy dla przedsiębiorców jest oferowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podmioty mogące skorzystać z Pożyczki na start

Z Pożyczki na start mogą skorzystać podmioty, które są osobami długotrwałe bezrobotnymi lub biernymi zawodowo przez dłuższy czas, nie miały dotychczas jakiejkolwiek zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie korzystają z innych środków finansowania publicznego, a w szczególności ze środków Funduszu Pracy i PEFRON, jak również nie są osobami karanymi. Pożyczka dla firm na start charakteryzuje się tym, że mogą z niej skorzystać również reemigranci oraz imigranci. W przypadku reemigrantów zalicza się również repatriantów, a z kolei do imigrantów zalicza się także osoby pochodzenia polskiego. Ja widać, program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców prowadzony w chwili obecnej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest dość rozbudowany.

Dlaczego Polacy tak chętnie zakładają działalności gospodarcze?

Polacy znacznie chętniej zakładają działalności gospodarcze, ponieważ po przez takie działanie mają możliwość znacznie większego zarobku, jak również mają możliwość uzyskania z takiego postępowania o wiele więcej satysfakcji i spełnienia na tle zawodowym. Zakładanie nowych przedsiębiorstw ma także bardzo pozytywny wpływ dla całej gospodarki naszego kraju, ponieważ dzięki temu powstaje coraz więcej nowych miejsc pracy, a co za tym – zostaje zniwelowana stopa bezrobocia.

Jakie są wady wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej?

Wadami wynikającymi z prowadzenia własnej działalności gospodarczej są przede wszystkim: kwestie związane z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem firmy, nienormowane godziny pracy, wystąpienie dużego ryzyka związanego z niepowodzeniem przedsięwzięcia, duża odpowiedzialność za sytuację finansową firmy, duża odpowiedzialność za sytuację prawną działalności gospodarczej, bardzo duża konieczność stałego śledzenia zmian prawnych, jak również duża konieczność kontrolowania aktualnej sytuacji na rynku.

Jakie są zalety wynikające z prowadzenia własnej działalności gospodarczej?

Zaletami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są przede wszystkim takie kwestie jak: elastyczny czas pracy, duża doza niezależności, poczucie dużej satysfakcji, możliwość osiągania bardzo wysokich dochodów, jak również satysfakcja z tworzenia nowych i innowacyjnych rzeczy.

Prowadzenie działalności gospodarczej, a ryzyko z tym związane

Wielu przedsiębiorców, którzy dopiero otwierają swoją działalność gospodarczą zastanawia się, czy jego firma odniesie sukces na rynku. Wpływ na odniesienie sukcesu ma wiele czynników, ale przede wszystkim najważniejszy jest pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozeznanie w branży, w której zamierzamy funkcjonować, jako firma. Otóż, innym ważnym aspektem jest także umiejętność odpowiedniego planowania wszystkich aspektów w firmie w zależności od rodzaju prowadzonej przez nas działalności, a więc, jeżeli zajmujemy się usługami związanymi z transportem to niezwykle istotne będzie, aby wszystkie kwestie związane z logistyką były na jak najwyższym poziomie. Z kolei, jeżeli nasza firma zajmuje się usługami związanymi z fryzjerstwem to istotne będzie, aby posiadać fach w ręku i wykonywać swoją profesję na wysokim poziomie, ponieważ tylko wtedy będziemy mieli pewność, że klienci będą mieli chęć wrócić do nas ponownie, jak również polecić nasze usługi innym osobom. W ten sposób będziemy w stanie budować w sposób umiejętny świadomość naszej marki, jak również będzie wzbudzać o wiele większe zaufanie wśród naszych klientów.