Informatyka: Specjalności
5 mins read

Informatyka: Specjalności

Na studiach informatycznych możemy wybrać różne specjalności. Jedną z nich jest technologia systemów cyfrowych i systemy wbudowane.

Ogólna specjalność

Zajęcia pozwolą studentom przyswoić wiedzę z zakresu projektowania stron internetowych i tworzenia aplikacji. Ponadto zdobędą wiedzę z następujących obszarów:

 • zarządzanie danymi,
 • zarządzanie technologią informacyjną,
 • sieci i komunikacja,
 • administracja systemu,
 • rozwój oprogramowania,
 • bezpieczeństwo komputerowe i informacyjne.

Po studiach studenci mogą zostać specjalistami z dziedziny informatyki. Będą się lepiej orientować w zasadach rządzących technologią i biznesem. Staną się dobrymi menadżerami i liderami. Zajęcia praktyczne poprawią umiejętności technologiczne i przygotują do przywództwa i zarządzania. Pozwolą lepiej zrozumieć systemy cyfrowe i ich wpływ na procesy biznesowe i ludzi, którzy z nich korzystają.

Technologia systemów cyfrowych i systemy wbudowane

Na zajęciach będziesz się uczył szerokiej gamy aplikacji cyfrowych. Przyswoisz wiedzę techniczną i umiejętności, które są potrzebne w inteligentnej technologii. Dowiedz się o półprzewodnikach, elektronice analogowej i cyfrowej, a także o tym, w jaki sposób połączyć je z komputerowymi językami programowania, takimi jak C+ i Java i urządzeniami Arduino i Raspberry Pi. W ten sposób będziesz mógł stworzyć inteligentną technologię, powszechnie stosowaną w zaawansowanych operacjach biznesowych i przemysłowych.

Technologie systemów cyfrowych są w coraz większym stopniu wykorzystywane w systemach sterowania przemysłowego, automatyki domowej, samochodach, samolotach, fizycznych systemach zabezpieczeń i innych urządzeniach. Lepiej poznasz zasady technologii i biznesu, dzięki czemu będziesz skutecznym menadżerem i przywódcą.

Program kładzie nacisk na wszechstronne zrozumienie problemów, takich jak:

 • wdrożenie systemu operacyjnego,
 • inteligentne aplikacje urządzeń,
 • systemy wbudowane,
 • metodyki opracowywania aplikacji,
 • wprowadzenie do sieci danych i Internetu,
 • administracja i operacje sieciowe,
 • technologie bezprzewodowe i aplikacje,
 • technologie przetwarzania w chmurze,
 • technologia telekomunikacyjna,
 • komunikacja głosowa za pośrednictwem sieci danych,
 • projekty inteligentnych urządzeń,
 • bogate aplikacje internetowe,
 • C+ i komputery w przemyśle.

Możesz stać się specjalistą w zarządzaniu systemami cyfrowymi, rozproszonymi i wbudowanymi w biznesie, przemyśle i administracji publicznej.

IT przedsiębiorczość i zarządzanie

Specjalność obejmuje zajęcia związane z zarządzaniem technologią, przedsiębiorczością i innowacją. Wykorzystuje mieszankę technologii i zarządzania. Po tej specjalności możesz zostać przedsiębiorcą, innowatorem, menadżerem i liderem.

Ćwiczenia poprawią Twoje umiejętności technologiczne. Przygotują do przywództwa i zarządzania. Studenci lepiej zrozumieją możliwości biznesowe i opracowują strategie, wykorzystujące te możliwości. Wymyślą i rozwiną nowe przedsięwzięcia.

Program kładzie nacisk na kompleksowe zrozumienie takich zagadnień jak:

 • zarządzanie projektami,
 • sposoby zarządzania technologią informacyjną,
 • przedsiębiorczość informatyczna,
 • analiza, modelowanie i projektowanie obiektów,
 • opracowywanie oprogramowania biznesowego,
 • podstawy zarządzania dla specjalistów informatyki,
 • innowacje biznesowe,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • przywództwo przemysłowe,
 • zaawansowane zarządzanie projektem,
 • komputery w przemyśle,
 • zarządzanie zasobami,
 • logistyka,
 • doradztwo dla informatyków.

W ten sposób studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania IT, innowacji i przedsiębiorczości zarówno w prywatnych, jak i państwowych podmiotach.

Systemy informacji zarządczej

Program obejmuje zarządzanie systemami informatycznymi, badanie technologii i to, w jaki sposób ludzie korzystają z technologii, aby odnieść większy sukces w biznesie i organizacjach.

Studenci uczą się, jak gromadzić, przetwarzać i przechowywać dane, aby organizacja była bardziej wydajna i efektywna.

Program nauczania obejmuje następujące elementy:

 • modelowanie danych i aplikacje,
 • zaawansowane zarządzanie bazą danych,
 • zarządzanie projektem,
 • baza danych,
 • analityka danych,
 • bezpieczeństwo bazy danych,
 • obiektowa analiza systemowa,
 • modelowanie i projektowanie,
 • opracowywanie oprogramowania biznesowego,
 • technologie przetwarzania w chmurze,
 • wirtualizacja systemu operacyjnego,
 • technologie pamięciowe,
 • inżynieria procesowa dla menedżerów technologii informatycznych,
 • struktury zarządzania technologią informacyjną,
 • audyt technologii informacyjnej,
 • zaawansowane zarządzanie projektem,
 • komputery w przemyśle,
 • doradztwo dla specjalistów informatyki.

Studenci zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania systemami informatycznymi w biznesie, przemyśle i administracji rządowej.

Biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i predyspozycje, warto wybrać odpowiednią specjalność na studiach. W ten sposób możemy stać się specjalistami w danej dziedzinie. Przyswoimy odpowiednią wiedzę i umiejętności. Odbędziemy praktyki zawodowe w firmie prywatnej lub instytucji państwowej. Przed wyborem specjalności, zapoznajmy się z programem.