Nowe możliwości dla szkoły
6 mins read

Nowe możliwości dla szkoły

   W ostatnich latach placówki edukacyjne w całej Polsce mogą składać wniosek o państwowe dofinansowanie na zakup nowoczesnego wyposażenia dla swoich uczniów i podopiecznych w ramach akcji „Aktywna Tablica”. O takie wsparcie mogą ubiegać się szkoły publiczne i niepubliczne, a także inne placówki edukacyjne, w tym szkoły w schroniskach dla nieletnich i te w zakładach poprawczych. Pomoc państwa obejmuje więc bardzo dużą liczbę placówek. Do tej pory skorzystało z niej około 5 tysięcy szkół, ale liczba ta powinna wzrastać, ponieważ taka akcja prowadzona jest co roku i stale powiększa swój zasięg. Modernizacja szkół i ich wyposażenia jest bardzo ważna dla jakości edukacji, a także podnosi popularność placówek i zwiększa zainteresowanie uczniów nauką, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno osiągalne i każdy wysiłek w tym kierunku zasługuje na aprobatę i wsparcie.

Można pomyśleć, że tak ważny i korzystny program zostanie wdrożony w każdej szkole. Do tego zapewne w następnych latach będą dążyć jego twórcy. Jednak nie każda szkoła czy zespół szkół może otrzymać wsparcie tego typu. „Aktywna Tablica” na razie obejmuje placówki, które spełniają określone wymagania. O tym, jakie dokładnie są to wymagania, można szczegółowo przeczytać w internecie. Wśród najważniejszych kwestii, które decydują o przyznaniu danej szkole dofinansowania na zakup potrzebnego sprzętu, należy wymienić przede wszystkim dostęp do internetu. Co więcej, musi to być dość szybkie i stabilne połączenie na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Na tym nie koniec, ponieważ oprócz internetu szkoła musi być wyposażona w komputery, które spełniają określone standardy i mają zainstalowane wymagane oprogramowanie, między innymi biurowe i antywirusowe. Jeśli te podstawowe wymagania będą spełnione, władze placówki mogą ubiegać się o wsparcie. Dla kogoś nieobeznanego w kwestii polskiego szkolnictwa może się to wydawać ustawianiem poprzeczki zbyt wysoko, jednak fakty mówią co innego. Mianowicie, wyposażenie w postaci komputerów i internetu to już dzisiaj standard w niemal każdej szkole. Okazuje się więc, że tylko nieliczne placówki nie mogą skorzystać z programu „Aktywna Tablica”. Jest to jednak poważna motywacja dla władz takich szkół, aby zdobyć i udostępnić uczniom podstawowy sprzęt komputerowy, który jest dziś uznawany za kluczowe narzędzie w niemal każdej instytucji i zakładzie pracy, także w szkole.

Osoby zainteresowane projektem zapewne zastanawiają się, co mogą zakupić dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwłaszcza, że ich szkoły posiadają już komputery. Jednak są rzeczy bardziej zaawansowane technologicznie i bardziej atrakcyjne niż ekran komputera. A ponadto – stworzone specjalnie z myślą o potrzebach uczących się dzieci i młodzieży. W ostatnich czasach serca wielu pracowników oświaty skradły tablice interaktywne i interaktywne monitory. Te pierwsze trochę przypominają znane nam już białe suchościeralne tablice, jednak nie pisze się po nich markerem, a specjalnym elektronicznym rysikiem. Tablica współpracuje z komputerem i można na niej pracować nie tylko za pomocą pisma, ale także korzystając z różnych pól i przycisków. Koszt takiej tablicy to kilka tysięcy złotych. Jeszcze droższe są monitory interaktywne – te mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Program „Aktywna tablica” pozwala sfinansować nawet tak drogi sprzęt. Czym jednak różni się on od wspomnianych tablic? Jest oczywiście bardziej nowoczesny, a co za tym idzie – łatwiejszy w obsłudze i jeszcze bardziej uniwersalny. Niektórzy porównują go do dużego tabletu – funkcjonuje jak wielki ekran dotykowy. Można na nim wykonywać zadania, wyświetlać prezentacje i robić wiele innych rzeczy, wymagających multimedialnego ekwipunku. Innym rodzajem sprzętu, o który w ramach programu mogą się starać placówki dydaktyczne, są projektory, w tym projektory ultrakrótkoogniskowe oraz głośniki lub inne urządzenia przekazujące dźwięk.

Założeniem programu jest dofinansowanie szkół, dlatego nie opiera się on na całościowym finansowaniu nowego sprzętu. Zamiast tego pokrywa on większość związanych z nim kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania to 14 tys. złotych, a wkład własny szkoły lub zespołu szkół musi wynieść 3,5 tys. złotych. Jak widać, kwota, którą musi przeznaczyć szkoła, jest tylko ułamkiem puli, którą można zebrać dzięki programowi „Aktywna Tablica”. Dla władz wielu placówek akcja ta może być decydującym bodźcem potrzebnym do rozpoczęcia modernizacji swojego zaplecza technologicznego, która zapewni spełnienie europejskich standardów. Ponadto, takie działania niewątpliwie są potrzebne dzieciom i młodzieży i znacząco wyrównują szanse uczniów na otrzymanie jak najlepszej edukacji, która w dzisiejszych czasach jest ceniona jak nigdy dotąd. Dostęp do jak najnowocześniejszych metod nauczania to nie tylko kwestia przeszkolenia i wykształcenia personelu dydaktycznego i dobrych chęci szkolnej kadry. W wielu przypadkach to po prostu kwestia pieniędzy. Dzięki „Aktywnej tablicy” finanse nie staną na szkołom na drodze w efektywnym kształceniu przyszłych pokoleń.