OCP przewoźnika – czy warto zainwestować w OCP przewoźnika?
7 mins read

OCP przewoźnika – czy warto zainwestować w OCP przewoźnika?

OCP przewoźnika – czy warto zainwestować w OCP przewoźnika? Konkurencja na wolnym rynku potrafi być niezwykle okrutna i stale zmusza przedsiębiorców do tego, by podejmowali ryzykowne decyzje. Według badań psychologicznych osoby z najwyższej warstwy majątkowej mają zwiększone predyspozycje do podejmowania działań ryzykownych, jednak to samo tyczy się tej najniższej warstwy. Czy zainwestowanie w OCP przewoźnika w firmie przewozowej, jest bardziej sposobem na ustabilizowanie marki, czy ryzykowną próbą gonienia za trendem?

W pierwszej kolejności należy powiedzieć jasno, że OCP przewoźnika, czyli ubezpieczenie przewożonych dóbr jest dobrowolne i nie musi być wcale opłacane. Nie jest to konieczny koszt, jaki powinien ponieść przedsiębiorca, posiadający firmę przewozową. Nic więc dziwnego, że spora część przewoźników woli wykorzystać te pieniądze w inny sposób, chociażby na dodatkowe szkolenia, zapewniające większe bezpieczeństwo i skuteczność przewozów. Natomiast tym, co jest takie istotne, jest fakt, że firma przewozowa nie opłaca polisy OCP przewoźnika tylko dla siebie, by móc zamortyzować koszty ewentualnego wypadku. Najważniejszym powodem jest pewna wiadomość, jaką posiadanie takiej polisy wysyła wobec potencjalnych klientów.

OCP przewoźnika – czy warto zainwestować w OCP przewoźnika?
OCP przewoźnika – czy warto zainwestować w OCP przewoźnika?

Ogromna część klientów deklaruje, że zwraca uwagę na obecność lub brak OCP przewoźnika w firmie, z której usług chcą skorzystać. Wynika to z prostego faktu, że w wypadku opłaconej polisy, mają ogromną pewność otrzymania zwrotu kosztów po utracie towaru w trakcie przewozu. Może dojść do sytuacji, w której przewoźnik traci towar z winy wypadku drogowego, a nie własnego i wtedy OCP przewoźnika pozwoli na pokrycie tych kosztów. Jednak brak owej polisy nie oznacza, że w umowie zawartej między klientem a przedsiębiorcą, nie ma wzmianki o wypłacie odszkodowania za utratę towaru.

Większość ubezpieczalni zaznacza, że OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie obejmuje całej listy możliwych powodów utrat ładunku, lub nie obejmuje różnorakich dóbr, jakie są przewożone, jeśli należą one do specyficznie wymienionych przedmiotów. Wśród takich towarów są dzieła sztuki, zwierzęta, leki, chemikalia, właściwie wszystko, co jest niebezpiecznie, lub cenne. Pojawia się zatem pytanie, jaki jest sens opłacania OCP przewoźnika, jeśli nie obejmuje ono cennych towarów? Cóż, jest to pytanie, które zależy w dużym stopniu od perspektywy. Nawet przewóz komponentów samochodowych, czyli towaru powszechnego w przewozie między fabrykami, potrafi być warty miliony.

Oczywiście cała sytuacja zależy od tego, z jaką ubezpieczalnią została zawarta polisa, a także konkretne odstępstwa od odszkodowania, które muszą zostać wymienione w umowie. Firmy udzielające takiego ubezpieczenia potrafią się od siebie w pewnym stopniu różnić, także samo posiadanie OCP przewoźnika, nie oznacza, że firma przewozowa będzie w stanie uzyskać zwrot kosztów utraconego towaru. Warto też wspomnieć o tym, że bardzo wiele ubezpieczalni oferuje częściowe ubezpieczenie, które jest po prostu pomniejszoną wersją OCP przewoźnika. Jest to mniej preferowana i budżetowa wersja ubezpieczenia, która oficjalnie widnieje jako ubezpieczenie towaru, jednak istotną część kosztów nadal przerzuca na przewoźnika, niezależnie od tego z czyjej winy utracono lub uszkodzono towar.

Najważniejszym aspektem OCP przewoźnika jest to, że stanowi ono dla klienta swoisty gwarant bezpieczeństwa. Przewoźnik z perspektywy inwestycji nie postrzega OCP przewoźnika jako zabezpieczenia przed wypadkiem, czy też koła ratunkowego, na okoliczności nieprzewidziane. W o wiele większym stopniu polisa spełnia zadanie reklamy, która uspokaja potencjalnego, zwłaszcza niedoświadczonego klienta i oferuje mu poczucie bezpieczeństwa. Jest to też główny powód, dla którego firmy przewozowe zachwalają swoje posiadanie OCP przewoźnika, mimo faktu, że w umowie z każdym klientem oddzielnie umawiane są warunki zapłaty ewentualnego odszkodowania za utratę towaru.

Może zastanówmy się, jaki jest powód, dla którego firmy przewozowe odnoszą się z taką rezerwą do OCP przewoźnika, jako gwarancji bezpieczeństwa ich zlecenia? Pierwszym powodem jest fakt, że zaufania raz utraconego nie sposób odzyskać. Nawet jeśli z winy niczyjej, a niekoniecznie naszego kierowcy, zostanie uszkodzony towar i trzeba będzie zwrócić koszty zlecającemu przewóz, to i tak osoba zlecająca przewóz nie będzie chciała ponownie skorzystać z usług firmy. Taka jest niestety prawda, więc fakt posiadania OCP przewoźnika, nie przełoży się na dalsze zyski firmy, tak czy inaczej, będzie on tutaj jedynie zabezpieczeniem. Nie przywróci to jednak firmy do łask klienta.

Drugą, może nawet ważniejszą rzeczą, jest fakt, że ubezpieczalnie doskonale znają się na prawie. Tego rodzaju firmy wiedzą jaką umowę spisują i jak zajmować się sprawami o ewentualne odszkodowanie z racji OCP przewoźnika. Jeśli tylko w najmniejszym nawet stopniu naruszona zostanie umowa, to z całą pewnością firma przewozowa nie otrzyma niczego z tytułu polisy. Jest to w takim samym stopniu obecne od tak rażących przykładów zaniedbań ze strony przewoźnika, jak zatrudnianie kierowcy bez prawa jazdy, do tak wydawałoby się drobnych przewin, jak chwilowy postój poza trasą zaplanowanego przejazdu.

Jeśli zatem zastanawiamy się nad OCP przewoźnika, to należy w dużej mierze pamiętać o tych prawnych meandrach, oddzielających nas od pieniędzy z ubezpieczenia. Także ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że polisa pozwoli zdobyć zaufanie klienta, ale nie je odzyskać.

Polecamy: